கிளப் (அமைப்பு)

கிளப் (அமைப்பு) ஒரு கிளப் என்பது ஒரு பொதுவான ஆர்வம் அல்லது குறிக்கோளால் ஒன்றுபட்ட மக்களின் சங்கமாகும். ஒரு சேவை கிளப், எடுத்துக்காட்டாக, தன்னார்வ அல்லது தொண்டு

Read more